Bl 6 – Pigo dy drwyn

Cafwyd amser gwych yng Nghaerdydd yn recordio y rhaglen deledu “Pigo dy Drwyn”. Nid ydym yn cael datgelu y canlyniad felly fe fydd raid i chi aros tan y flwyddyn newydd er mwyn gwylio y rhaglen!!!! Hoffem ddiolch i’r holl blant am ei ymddygiad a cwrteisi yn ystod y ddeuddydd.

Year 6 pupils had a great time in Cardiff recording the S4C children’s programme “Pigo dy Drwyn”. We aren’t allowed to tell you who won so you will have to wait until the new year to find out!!! We would like to thank all the pupils for their fantastic behaviour throughout the two days.