Bl 6 /Yr 6 – The Leader

Er gwybodaeth – mae’r papur lleol “The Leader” yn dod i dynnu lluniau disgyblion Blwyddyn 6 heddiw. 
For your information – The Leader newspaper are coming to school today to take a photograph of Year 6 pupils.