BL/ YEAR – 1 & 2

Cofiwch bod angen talu am y trip i Sw Fynydd Bae Colwyn erbyn dydd Iau yma. 
Reminder to pay for the trip to Colwyn Bay Mountain Zoo please by this Thursday.

Diolch