Bl/Yr 3 & 4

Pel-rwyd – netball
Mae pawb sydd wedi cysylltu ynglyn a pel-rwyd ar y rhestr – dowch i’w nol i’r brif fynedfa am 4.15 os gwelwch yn dda.
Everyone who has contacted school re the netball are on the list – please come and collect from the main reception door at 4.15