Blkwyddyn 5 – Year 5

Cymryd rhan yn y rhaglen deledu  ‘Pigo dy drwyn’ yng Nghaerdydd

ym mis Hydref


Taking part in the television programme ‘Pigo dy drwyn’

in Cardiff in October

Os ydych yn awyddus i’ch plentyn gymryd rhan yn yr uchod a heb anfon y ffurflen meddygol yn ol i’r ysgol  bydd raid i chi ei hanfon yn y post i :-

If you would like your child to take place in the above and haven’t returned the medical form to school please send it in the post to:-
Sian Jones Boom Plant Glo  Works Porth Teigr Caerdydd CF10 4GA