BLWYDDYN 1 A 2 / YEARS 1 & 2

Yr wythnos nesaf mae disgyblion BL 1 a 2 am fod yn creu tai adar i ofalu am yr adar dros y Gaeaf. Mae posib creu tai adar gan ddefnyddio cardfwrdd, ffyn lolipop neu hen garton sudd oren. Os fedrwch yrru rhai o’r defnyddiau yma i’r ysgol yr wythnos nesaf byddem yn ddiolchgar iawn.

Next week year 1 and 2 pupils will be creating bird houses to care for the birds over Winter. It is possible to create a bird house from cardboard boxes, lollipop sticks or old juice cartons. If you could send any of these items to school next week we would be very grateful.

 

Diolch yn fawr – Tîm Blwyddyn 1 a 2