BLWYDDYN 1 A 2

Y flwyddyn yma rydym yn ffodus iawn i gael Miss Owen yn cydweithio gyda disgyblion yn yr ardal tu allan. Yn raddol rydym yn gobeithio datblygu’r ardaloedd tu allan ac ar ôl hanner tymor rydym am ganolbwyntio ar sefydlu ardal cegin fwd a cherddoriaeth. Er mwyn llwyddo gyda’n gweledigaeth rydym yn gofyn am gyfraniadau o unrhyw hen offer cegin.

 

This year we are very fortunate to have Miss Owen working with pupils in the outside. Gradually we will be developing the areas that we have and its facilities. After half term we will be focusing on developing a dedicated mud kitchen and music area. In order to facilitate this we are asking for donations of any unwanted or old kitchen utensils that we could re-use.

Adnoddau tebyg i / Utensils such as;

  • Unwanted pots, pans and lids
  • Pedyll ffrio / Frying pans
  • Llwyau ac offer coginio / Spoons and ladles
  • Tuniau muffin / Muffin tins
  • Hambyrddau coginio / Kitchen trays and baking tins
  • Silffoedd popty / Metal oven shelves