Blwyddyn 3 a 4 / Years 3 & 4

Gan fod Tempest yn yr ysgol yn tynnu lluniau Dydd Gwener yma, hoffwn i ddisgyblion Blwyddyn 3 a 4 ddod i’r ysgol yn ei gwisg ysgol NID yn ei dillad Addysg Gorfforol. Mae croeso iddynt ddod a trainers efo nhw mewn bag rhag ofn fydd posib mynd allan i wneud rhai gweithgareddau.
As Tempest Photography are in school on Friday, we ask that Year 3 and 4 pupils please wear school uniform and NOT their PE Kit. They are more than welcome to bring trainers to school in a bag if they wish in case they will be able to go outside to participate in some activities.