Blwyddyn 4 ar Heart FM/ Year 4 on Heart FM

Bydd rhai o ddisgyblion blwyddyn 4 i’w clywed ar raglen frecwast Heart FM fore dydd Mawrth yma. Fe fydd clipiau fidio ohonynt ar eu safle wê hefyd. Cofiwch wrando!
Some year 4 pupils will be on Heart FM’s breakfast show this Tuesday. There will be video clips on their website too. Remember to tune in!