Blwyddyn 4 – Glan Llyn – Year 4

Trip Glan Llyn – Dydd Mawrth, Mai 10fed / Tuesday, May 10th
PWYSIG – Bydd disgyblion Bl 4 yn dod a Ffurflenni Iechyd Glan Llyn adref heddiw. Fe fydd angen llenwi a cwblhau rhain erbyn Dydd Gwener nesaf, Mai 6ed os gwelwch yn dda. IMPORTANT – Year 4 pupils will be bringing Glan Llyn Health Forms home today. These will need to be completed and returned by next Friday, May 6th please. Cofiwch yr amseroedd – bydd angen i’r disgyblion fod yn yr ysgol erbyn 8 o’r gloch ar y bore hwnnw a ni fyddwn yn nol tan tua 5 o’r gloch. 
Please remember the times for the trip. The pupils need to be in school by 8 o clock and will not return until 5 o clock.  
Hefyd, os ydych plentyn eisiau cinio am ddim ac angen pecyn bwyd, a fedrwch chi adael ni wybod os gwelwch yn dda.  Also, if your child receives free school meals and requires packed lunch, please let us know.