Blwyddyn 4 – Glan Llyn

Dylai bws Glan Llyn fod nol yn yr ysgol tua 2.30 (bydd neges i ddweud os ydynt yn hwyrach). Mae croeso i chi nol eich plentyn o’r giat waelod bryd hynny neu gallant ddod nol i’r ysgol a gallwch gasglu nhw ar yr amser arferol (onibai fod nhw’n mynd i clwb wrth gwrs). 
The Glan Llyn bus should arrive back at school at around 2.30 (we will send a message on the app if they are later). You are more than welcome to collect your child at 2.30 by the bottom gate or they can come back to school with the staff and you can pick them up at the usual time of 3.15 (unless they are going to club).