BLWYDDYN 4 / YEAR 4

Ymweliad Bl4 i Landudno i weld perfformiad gan Cerddorfa Gymreig y BBC – DYDD LLUN NESAF

Pethau i’w cofio :-

  • Os nad ydych wedi talu’n barod, mae posib gwneud ar-lein.
  • Bydd y plant angen cinio a diod.
  • Gwisgo gwisg ysgol.
  • PWYSIG – Byddwn yn dychwelyd i’r ysgol tua 4 felly os gwelwch yn dda, gwnewch drefniadau i gasglu eich plentyn wrth y giat waelod. Os fyddwn yn gynt neu’n hwyrach, fe fydd neges ar ap yr ysgol.
  • Mae’r Gerddorfa wedi gofyn i’r plant greu pyped llaw gan ddefnyddio hosan. Os hoffai eich plentyn greu un adref, mae croeso iddynt ddod a’r pyped gyda nhw Ddydd Llun nesaf. Dydy creu un ddim yn angenrheidiol.

Year 4’s visit to Llandudno to see a performance by the BBC Orchestra of Wales – NEXT MONDAY

Things to remember :-

  • If you haven’t already paid the balance, it is possible to do so online.
  • Your child will need a packed lunch and a drink.
  • Wear school uniform.
  • IMPORTANT – We will be arriving back at school at around 4 o’ clock therefore please make sure that arrangements are made to pick up your child from the bottom gate. If we are back earlier or even later there will be a message to notify you on the school app.
  • The Orchestra have asked if the children could make hand puppets out of socks to take part in one particular song. If your child would like to create one at home, they are more than welcome to bring it with them on Monday. This is not a necessity.