BLWYDDYN 4

Ymweliad Bl4 i Landudno i weld perfformiad gan Cerddorfa Gymreig y BBC

Pethau i’w cofio :-

  • Bydd y plant angen cinio a diod.
  • Gwisgo gwisg ysgol.
  • PWYSIG – Byddwn yn dychwelyd i’r ysgol tua 4 felly os gwelwch yn dda, gwnewch drefniadau i gasglu eich plentyn wrth y giat waelod. Os fyddwn yn gynt neu’n hwyrach, fe fydd neges ar ap yr ysgol.

Year 4’s visit to Llandudno to see a performance by the BBC Orchestra of Wales

Things to remember :-

  • Your child will need a packed lunch and a drink.
  • Wear school uniform.
  • IMPORTANT – We will be arriving back at school at around 4 o’ clock therefore please make sure that arrangements are made to pick up your child from the bottom gate. If we are back earlier or even later there will be a message to notify you on the school app.