Blwyddyn 5/6

A all disgyblion Blwyddyn 5 a 6 ddod yn eu gwisg ymarfer corff yfory yn ogystal a dydd Mercher os gwelwch yn dda. Mi fydd y merched sydd yn chwarae yn nhwrnament pel-droed yr Urdd  yn ymarfer yn ystod y dydd. Gall y rhai sydd ddim wedi cadarnhau eu presenoldeb ddod a’i cadarnhad i’r ysgol yfory neu anfon e-bost i Mr Rhydian Jones, [email protected]. Diolch.
Can all Year 5 and 6 pupils come to school in their Physical Education kit tomorrow please. The girls who will be playing in the Urdd football tournament will be practicing during the day. Can all pupils who have not confirmed their attendance please bring their confirmation slip to school tomorrow or contact Mr Rhydian Jones via his e-mail, [email protected]. Diolch.