Blwyddyn 5 a 6 Caniatad Ffilmio/Filming permission

Yfory bydd cerddorion o Ŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru yn cynnal gweithdy ailgylchu cerddorfa gyda disgyblion bl. 5 a 6. Maent angen caniatad i ffilmio rhaglen fêr i’w gwefan.  Os NAD ydych chi eisiau i’ch plentyn gael ei ffilmo a fyddech yn ffonio neu ebostio’r ysgol i ddweud os gwelwch yn dda.
Tomorrow years 5&6 will be taking part in the recycled orchestra workshop provided by musicians from the North Wales International Music Festival. They wish to record a film of the activities for their website. If you DO NOT want your child to be filmed please phone or email the school to let us know.
( website NWIMF.com )  Diolch yn fawr.