Blwyddyn 5 a 6 / Year 5 & 6

Os ydi eich plentyn ym Mlwyddyn 5 neu 6 ac yn cerdded adref o’r ysgol ar ei ben ei hun neu chyda ffrindiau o’r ysgol, a wnewch chi e-bostio ei athro/athrawes ddosbarth i roi caniatâd ysgrifenedig os gwelwch yn dda. Hefyd, cofiwch adael i’r ysgol wybod os oes unrhyw newid yn nhrefniadau casglu eich plentyn ar ddiwedd y dydd.
If your child is in Year 6 and walks home alone or with friends from school, will you e-mail his/her class teacher to give your written permission for this please. Also, please remember to let the school know if there are any changes in arrangements for picking up your child at the end of the day.

Cyfeiriadau E-Bost Athrawon / Teachers’ E-mail Addresses
Gwenan Williams: [email protected]
Lowri Fernandes: [email protected]
Rhydian Jones: [email protected]
Lowri Hogg: [email protected]