Blwyddyn 5 a 6 / Year 5 & 6

Cafodd Blwyddyn 5 a 6 ddiwrnod i’r brenin heddiw. Ymweliad â’r sinema yn Theatr Clwyd bore ‘ma a pharti yn y prynhawn!
Year 5 & 6 had a fabulous day today. A visit to the cinema in Theatre Clwyd this morning and a party this afternoon!