Blwyddyn 5 a 6 / Years 5 & 6

Gofynnwn yn garedig i chi sicrhau fod gan eich plentyn wisg addysg gorfforol addas yn yr ysgol os gwelwch yn dda. Mae angen siorts du a chrys t gwyn i wneud addysg gorfforol yn y neuadd a dillad cynnes, addas ar gyfer y sesiynau tu allan.
Neuadd 
Dosbarth Mr Jones a Mrs Hogg – dydd Mawrth
Dosbarth Mrs Williams – dydd Iau
Tu allan 
PAWB – dydd Gwener
We would appreciate if you could please ensure that your child has their P.E. kit in school. They need black shorts and a white t shirt for P.E. in the hall and warm, appropriate clothing for the sessions outside.

Hall
Mrs Jones and Mrs Hogg’s class – Tuesday
Mrs Williams’ class – Thursday

Outside
ALL CLASSES – Friday 🔚