Blwyddyn 5 a 6 / Years 5 & 6

Bocsys Esgidiau / Shoe Boxes

Gofynnwn yn garedig i ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6 i ddod a bocs esgidiau gwag i’r ysgol erbyn dydd Gwener, Mai 10fed. Fe fyddant yn eu defnyddio ar gyfer gweithdy fydd yn cael ei gynnal yn ysgol yn dilyn gwylio’r sioe Wave Me Goodbye yn Theatr Clwyd yfory. Os oes gennych fwy nag un bocs esgidiau y gallwch ei gynnig fe fydden ni’n ddiolchgar iawn ohonynt!

We kindly ask that every pupil in Year 5 and 6 brings an empty shoe box to school by Friday, May 10th. They will be used for a workshop which will be held in school following our visit to Theatre Clwyd to watch Wave Me Goodbye tomorrow. If you have more than one shoe box to spare we would be very grateful to receive them!