Blwyddyn 5 a 6 / Years 5 and 6

Gofynnwn yn garedig i ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 ddod i’r ysgol mewn siwmperi Nadolig neu ddillad Nadoligaidd yfory (dydd Mawrth) er mwyn i ni ddechrau ffilmio ein cyflwyniad Nadolig rhithiol. Diolch yn fawr. We kindly ask that Year 5 and 6 pupils come to school in Christmas jumpers or Chrismas outfits tomorrow (Tuesday) so that we can start recording our virtual Christmas presentation. Many thanks.