Blwyddyn 5 a 6 / Years 5 and 6

Gofynnwn yn garedig i ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 ddod i’r ysgol mewn siwmperi Nadolig neu ddillad Nadoligaidd yfory (dydd Mawrth) er mwyn i ni ddechrau ffilmio ein cyflwyniad Nadolig rhithiol. Diolch yn fawr. We kindly ask that Year 5 and 6 pupils come to school in Christmas jumpers or Chrismas outfits tomorrow (Tuesday) so … Read more

Prosiect Creadigol / Creative Arts Project

Mae disgyblion Bl 2 wedi bod yn cymeryd rhan mewn prosiect Creadigol am 10 wythnos o dan arweiniad Manon Elis. Prynhawn ddoe, fe gafodd eu rhieni y cyfle i weld y gwaith a gwylio cyflwyniad byr. Roedd yn brynhawn hyfryd a hoffem ddiolch i Manon am ei gwaith. Fe fydd y gwaith Celf yn cael … Read more