Blwyddyn 5 Taith Caerdydd / Year 5 Cardiff Trip

Mae disgyblion Blwyddyn 5 wedi dod a ffurflen iechyd ar gyfer y daith i Gaerdydd adref efo nhw heddiw. A fyddai rhieni / gwarchodwyr cystal a llenwi’r ffurflen a’i dychwelyd yn ol i’r ysgol mor fuan a phosib os gwelwch yn dda (does dim angen aros tan yn nes at yr amser oherwydd rhesymau Cofid bellach). Fe fydd mwy o wybodaeth yn dilyn yn y dyfodol agos ynglyn a’r hyn y byddant ei angen ar gyfer y daith yn ogystal ag amserlen o’r gweithgareddau.
Cofiwch fod modd talu ar School Comms fesul tipyn os nad ydych wedi talu’r balans yn llawn eto.
Unrhyw gwestiynau cysylltwch gyda Mrs Williams – [email protected]
Year 5 pupils have received health forms to complete for the residential visit to Cardiff today. Could parents / guardians please fill in the form as soon as possible and return it to school (you do not need to wait until closer to the time because of Covid now). There will be more information to follow in the near future regarding what the pupils will need for the trip as well as a timetable of the activities.
Remember you can add payments little by little on School Comms if you haven’t paid the balance in full yet.
Any questions please contact Mrs Williams – [email protected]