Blwyddyn 5 – Taith Caerdydd / Year 5 – Cardiff Trip

Cofiwch mai dydd Gwener yma, Mai 20fed, yw’r dyddiad cau i archebu lle ar gyfer y daith hon drwy dalu’r blaendal o £30. Os oes problem / unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â Mrs Williams ar [email protected] Remember that the final date to book a place for the trip is this Friday, May 20th by paying a deposit of £30. If there is a problem / you have any questions, you are welcome to contact Mrs Williams on [email protected]