Blwyddyn 5 / Year 5 – Red Ridge

Rydym ar ein ffordd adref ar ôl taith wych! Rydym yn mynd i fod ychydig yn hwyrach na’r disgwyl. Byddwn yn ôl yng Nglanrafon (giât waelod) am 4.10yp. 🚌🚌🚌 We are on our way home after a fantastic trip! We will be a bit later than anticipated. We will be back in Glanrafon (bottom gate) at 4.10pm.