Blwyddyn 5

Er mwyn gallu cymeryd rhan yn y gweithdy ar gyfer y rhaglen deledu “Pigo dy drwyn” bore fory, rhaid gofalu fod eich plentyn wedi dychwelyd y ffurflen ganiatad.
So that your child can take part in the workshop for the S4C programme “Pigo dy Drwyn” tomorrow, you must ensure that the permission form is returned to school please.