Blwyddyn 5a6 / Year 5 & 6

Er gwybodaeth, fe fydd disgyblion blwyddyn 5 a 6 yn mynd am dro o amgylch tref Yr Wyddgrug yn ystod wythnos yma. Byddant yn ymchwilio ac yn casglu gwybodaeth am eu thema sef Yr Ardal Leol. For your information, pupils from Year 5 and 6 will be going for a walk around Mold during this week. They will be researching and collecting information about their theme which is The Local Area.