Blwyddyn 5a6 / Years 5&6

A fuasai holl ddisgyblion Blwyddyn 5/6 yn gallu dod a jar wydr wag efo caead ac ychydig o fotymau i’r ysgol fel eu bod yn gallu gwneud addurn ar gyfer y Nadolig. Gofynnwn eich bod yn sicrhau fod y jariau yn cael eu cludo yn ofalus i’r ysgol erbyn Dydd Iau, Rhagfyr 12fed. Diolch. ⛄️

Could all pupils in Year 5/6 please bring an empty glass jar with a lid and some buttons with them to school as part of the Christmas decorations they will be making in class. We kindly ask that all jars are carried carefully to school by Thursday, December 12th. Diolch. ⛄️