Blwyddyn 5a6 / Years 5&6

Carem eich hatgoffa fod angen dillad addysg gorfforol cynnes ar y disgyblion i’w gwisgo tu allan ar ddydd Gwener. Diolch.
We would like to remind parents that the pupils need a warm P.E. kit suitable for activities outside on a Friday. Thank you.