Blwyddyn 6 Mawrth 1af / Year 6 March 1st

Bydd disgyblion Blwyddyn 6 yn cymryd rhan mewn ras grempogau ar Sgwâr Daniel Owen ar Fawrth 1af. Bydd yn digwydd yn ystod amser ysgol. 🥞 Year 6 pupils will be taking part in a pancake race on Daniel Owen’s Square on March 1st. It will be during school hours. 🥞