Blwyddyn 6 / Year 6

Mae e-bost pwysig wedi ei anfon at rieni disgyblion blwyddyn 6 heddiw parthed taith breswyl i Lan-llyn. Os ydych yn riant / gofalwr i ddisgybl blwyddyn 6 a heb dderbyn yr e-bost, cysylltwch a Mrs Gwenan Williams os gwelwch yn dda.
An important e-mail has been sent out to year 6 pupils’ parentsregarding a residential trip to Glan-llyn. If you are a year 6 parent / guardian and haven’t received the e-mail, please contact Mrs Gwenan Williams.
[email protected]