Blwyddyn 6 / Year 6 – Ysgol Maes Garmon

Cofiwch fod noson croesawu rhieni a disgyblion Blwyddyn 6 heno am 6y.h. Fe ddylech chi fod wedi derbyn e-bost gan Ysgol Maes Garmon gyda’r manylion yn llawn.

Don’t forget about the welcome evening for Year 6 parents and pupils tonight at 6pm. You should have received an e-mail from Ysgol Maes Garmon with the full details.