Blwyddyn/Year 1 & 2

Pêl-droed Bl/Yrs 1 & 2 Football

Côst hyfforddiant pêl-droed yn yr ysgol ar bnawniau Iau, yw £2-50. Gofynnir i chi anfon yr arian i mewn gydach plentyn bob wythnos os gwelwch yn dda.

Bydd y plant yn chwarae ar gae’r ysgol neu

yn y neuadd os bydd y tywydd yn anffafriol.

The football training sessions for Year 1 and 2 pupils on Thursday afternoon is £2-50 per week.Please remember to send the money with your child every week.

.

They will be playing on the school field or

if the weather is unfavorable in the school hall.:-