Blwyddyn/Year 4

Disgwylir y plant fod yn ol o Landudno tua 3.30/3.45 gan fod y cyngerdd wedi gorffen yng nghynt, bydd y bws wrth y giat gwaelod.  Os na fedrwch gasglu eich plentyn adeg hynny – byddant yn aros yn eu dosbarthiadau.
The the children are now expected to arrive back at the bottom gate about 3.30/3.45 as the concert has finished earlier than expected. if you are unable to pick them up earlier they will be waiting in their classes.