Blwyddyn/Years 5 & 6 only

Bydd plant Blwyddyn 5 & 6 sy’n mynd i weld carfan pêl-droed Cymru ddydd Llun nesaf angen mynd a cinio efo nhw.

Year 5 & 6 pupils who are going to see the Welsh football squad next Monday will need to bring their lunch with them