Boteli dwr – Water bottles

Mae’r plant i gyd angen ddod â photel (dim un wydr) o ddŵr i’r dosbarth i’w hyfed yn ôl y gofyn yn ystod y dydd.Gofynnir iddynt fynd â’r poteli gartref yn y pnawn a’u dychwelyd yn y bore.Caiff y plant ddod â diod arall ar gyfer yr amseroedd egwyl.Mae dau beiriant dŵr pwrpasol wedi’u

Lleoli yn yr ysgol.

All children need to bring a bottle (not glass) of water with them into class to drink as and when required during the day.They are asked to take the bottle home in the afternoon and return it in the morning.The children may bring another drink with them for the playtimes.Three water machines are located in the school.