Bwydlen Cinio Ysgol NEWydd Tachwedd 2023 / NEWydd School dinner Menu November 2023

Mae’r ddewislen newydd wedi’i hanfon allan yn flaenorol ar y 19/10/23, cofiwch fod y fwydlen wedi newid o heddiw ymlaen, ac mae llai o opsiynau ar gael. Os gwelwch yn dda a fyddach cystal a threfnu i drafod yr opsiynau gyda’ch plentyn/plant o flaen llaw os yn bosibl. Diolch

The new menu has been sent out previously on the 19/10/23, please remember the menu has changed from today, and less options are available. Please can you discuss the options with your child/ren and pre-book if possible. Thank you

pdf icon Refresh-Menu-Nov-23_Mar-23-English.pdf
pdf icon Refresh-Menu-Nov-23_Mar-23-Welsh.pdf