CA2 / KS2 – Casglu Disgyblion / Collecting Pupils

Rydym wedi creu llwybr i rieni ddod ar dir yr ysgol i gaslgu eu plant. Gofynnwn i chi gadw at y llwybr os gwelwch yn dda. Mae’r buarth ei hun yn llithrig felly cymerwch ofal os yn dod ar y buarth. Mae croeso i chi ddod i’r brif fynedfa i gasglu eich plentyn os ydych yn bryderus ynglyn a chyflwr y buarth.  We have created a path for parents to come on the school grounds to collect their children. We ask that you stay on the path please. The yard itself is slippery so please take care if coming on the yard. You are welcome to come to the main entrance if you are anxious about the state of the yard.