Caeadau Llaeth y Llan / Village Dairy Lids

Rydym yn dal i gasglu caeadau potiau iogwrt Llaeth y Llan. Rydym wedi anfon ein 200 caead cyntaf er mwyn cael cystadlu am wobrau ac yn gobeithio casglu 200 arall yn fuan. Nid ydym angen mwy o botiau iogwrt ar hyn o bryd.
Llawer o ddiolch am eich cefnogaeth.
We are still collecting Llaeth y Llan / Village Dairy yogurt lids. We have sent our first 200 lids to compete for prizes and we hope to collect another 200 as soon as possible. We don’t need any more yogurt pots at the moment.
Many thanks for your support.
image-1.jpg