Caerdydd yfory (Blwyddyn 5) / Cardiff tomorrow (Year 5)

Cofiwch fod angen cyrraedd yr ysgol am 7.50yb a fod angen pecyn bwyd i’r disgyblion ddod ar y bws efo nhw. Mae llythyr arall wedi ei anfon adref gyda’r plant heddiw gydag amselen derfynol a rhestr wirio i’ch helpu i bacio! Remember that the pupils need to be in school at 7.50am and that they need a packed lunch to bring on the bus with them. A letter has been sent home today with a final timetable and a check list to help you pack!