Cais cwrtais / Polite request

Pan yn ymuno gyda apwyntiad noson rieni eich plentyn, gofynnwn yn garedig i chi fod yn brydlon os gwelwch yn dda. Mae amser eich noson rieni yn dechrau ar yr amser a nodwyd ar yr ebost ac yn para 10 munud. 
When joining your child’s parents evening appointment, we ask that you are prompt please. Your session starts on the time given on your email and will last for 10 minutes.