Cariad dros y byd

Byddwn yn cynnal Ffair Deganau a Thedis Dydd Gwener nesaf, Ionawr 24ain  fel rhan o’n ymgyrch “Cariad dros y Byd”. Cyfuniad yw’r ymgyrch yma o ddathlu Santes Dwynwen ond hefyd codi arian ar gyfer y tanau gwyllt yn Awstralia.  Syniad un o ddisgyblion BL 6 ydy hyn ac fe hoffwn ofyn am eich cymorth. Rydym yn gofyn am roddion tuag at y Ffair – tegnanau, tedis a gemau sydd mewn cyflwr da a glan. Byddwn yn dechrau casglu rhain Dydd Llun nesaf.  Nid ydym eisiau llyfrau. Diolch i chi am eich cefnogaeth.
We will be organizing a Toys and Teddies Sale next Friday, January 24th. This is a combination of celebrating St Dwynwen’s Day and also an opportunity for us as a school to raise funds for the terrible bush fires in Australia. This was an idea by one of our Year 6 pupils and we wish to ask you for your support. We would be very grateful if you could send in any donations towards the Toy and Teddies Fair – we will be accepting toys, games and teddies in good, clean quality. We will be collecting these items from next Monday. We do not need any books. Thank you beforehand for your support.