Carol yr Ŵyl

Bore bendigedig yn recordio Carol yr Ŵyl yn yr eglwys bore ‘ma gyda’r ffenestri lliw yn gefndir hyfryd i’r côr. Hoffwn ddiolch i’r holl blant am eu ymddygiad gwych. Roedd eu hwynebau wrth berfformio yn werth i’w gweld!!

A lovely morning at the church today. We would like to thank the children for their exceptional behaviour, and as you can see from the photos, they all thoroughly enjoyed the experience.