Carol yr Ŵyl

Diolch i’r plant a’u rhieni a ddaeth i Wasanaeth y Cymdeithasau heno yng Nghapel Bethesda. Hefyd, cofiwch y medrwch wylio y plant yn perfformio Carol yr Ŵyl ar raglen Pnawn da rhwng 2 a 3 o’r gloch Dydd Mercher yma.

Thank you to the children and parents who came to the Xmas service at the chapel this evening. Remember you can see them performing Carol yr Ŵyl this Wednesday on S4C’s programne Pnawn Da between 2 and 3 o clock.