Carol yr Ŵyl

NEWYDDION GWYCH – Rydym wedi mynd drwodd i’r 10 olaf yng nghystadleuaeth “Carol yr Ŵyl” rhaglen “Pnawn Da” S4C!!! Bydd y cwmni teledu yn dod i ffilmio y côr yn fuan ac fe fyddant yn ymddangos ar y teledu rhywbryd yn ystod mis Rhagfyr – dyddiad i’w gadarnhau. Llongyfarchiadau mawr i’r côr!!
FANTASTIC NEWS – The school have gone through to the next round of “Carol yr Ŵyl” competition which is a Christmas Carol competition organized by S4C. The television company will be coming to school very soon to film the choir and it will be shown during December – date to be confirmed. A huge congratulations to the choir!