CASGLU PLANT O CLWB/COLLECTING YOUR CHILD FROM CLUB

Fydd angen i chi ollwng a casglu eich plant wrth drws ger y Prif Fynedfa. Y drws cyntaf i’r chwith. O hyn ymlaen os gwelwch yn dda.      Can you please drop off and collect your children from the door on the left from the Main Entrance from now on please.    Diolch/Thank you