Cefnogi Cymru

Cofiwch :- Gall y disgyblion wisgo unrhyw beth coch fory (Dydd Mercher) er mwyn cefnogi Cymru wrth iddynt wynebu Fiji yng nghystadleuaeth Cwpan Rygbi’r Byd. Byddwn yn dangos y gêm yn ysgol.
Remember :- The pupils can wear anything red to school tomorrow (Wednesday) to show our support to Wales as they face Fiji in the Rugby World Cup. We will be showing the match in school.