CEFNOGWCH EIN NOSON CYMRU CWL/SUPPORT OUR CYMRU COOL EVENING

PLÎS dewch i gefnogi ein noson gymdeithasol Nos Fercher nesaf fel rhan o’n Wythnos Cymru Cŵl. Rydym wedi trefnu y noson yn arbennig i deuluoedd Ysgol Glanrafon er mwyn rhoi y cyfle i chi fel rhieni ac eich teuluoedd i gymdeithasu yn y Gymraeg. Mae’n argoeli i fod yn noson hwyliog ac anffurfiol – noson a ddylai apelio at bawb gobeithio – hynny yw os ydych yn siarad Cymraeg, yn ddysgwyr neu eisiau bod yn ran o noson Gymreig. Tocynnau dal ar werth yn Swyddfa’r ysgol. Dewch yn llu!!
Hefyd, os hoffech gyfrannu unrhyw wobr at y raffl byddem yn gwerthfawrogi’n fawr iawn.
PLEASE support our social evening next Wednesday evening as part of our Cymru Cool week. We have arranged this evening especially for Ysgol Glanrafon’s families to give you the opportunity to socialise in school. It promises to be an enjoyable and informal evening that should appeal to everyone – to welsh speakers, learners, or even if you have no Welsh, please come and join in and enjoy a welsh themed evening. Tickets still available at school.
Also if you would like to donate a raffle prize for the evening, we would be very grateful.