Chwaraeon yr Urdd Sports

Llongyfarchiadau i’r tri tim o Ysgol Glanrafon am berfformiad gwych yn Aberystwyth ddoe.  Fe lwyddodd i’r tim rygbi a phel rwyd Bl 6 ennill, cael un gem gyfartal a cholli rhai gemau yn y rowndiau grwp, ac yna aeth y Tim Rygbi Tag Bl 4 ymlaen i’r rownd gyn derfynol felly fe dddaethant yn gydradd drydydd. Hoffwn fanteisio ar y cyfle yma i ddiolch i’r disgyblion am ei ymrodddiad ac i’r holl rieni/gwrachodwyr am eu cefnogaeth. 
A huge congratulations to the three teams from Ysgol Glanrafon that performed well in Aberystwyth yesterday. The netball and rugby team won, drew and lost some games in their group stages, and the Year 4 Rugby Tag team when on to reach the semi-finals and therefore came joint 3rd. We would like to take this opportunity to thank the pupils for their dedication and to all the parents/guardians for their support.   

Diolch yn fawr iawn.