Cinio am ddim – Free dinners

Neges oddi wrth y Sir/Message from the County
Dros y gwyliau hanner tymor, bydd rhieni disgyblion sy’n cael cinio am ddim yn derbyn taliad uniongyrchol o £19.50 y plentyn. 
Over the half term holiday, pupils in receipt of Free School Meals will receive a direct payment of £19.50 per child.