Cinio ysgol-brechdanau School dinners-sandwiches

Oherwydd salwch staff ni fydd cinio poeth ar gael yr wythnos yma.  Bydd prydau bwyd ar gael o’r gegin.
Because of staff illness, the school kitchen will not serve hot dinners this week.  There will be packed lunches available from the school kitchen.
Diolch